ความทรงจำทุกคนมีคุณค่า อย่าให้
สูญหายไปกับกาลเวลา

มาร่วมกันเก็บเป็นหลักฐานให้กลายเป็นความ
ทรงจำร่วมกันของสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ yoursmemorybooks คือทีมงาน
นักประวัติศาสตร์อาชีพที่มีประสบการณ์เขียน
ประวัติบุคคลและองค์กรมานาน ยินดีช่วยจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ประวัติบุคคล ประวัติ
บริษัท/ องค์กร และหนังสือที่ระลึกโอกาส
พิเศษต่างๆ ด้วยบริการผลิตครบทุกขั้นตอน
(one stop service) สัมภาษณ์-เขียนเนื้อหา
-ถ่ายภาพ- ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม
-พิสูจน์อักษร-จัดพิมพ์ และส่งถึงมือทันใช้งาน

“คุณเอาข้อมูลมาให้เราแล้วรับหนังสือไปแจกได้เลย”
สถานที่ติดต่อ yoursmemorybooks


ที่อยู่ 89/319 ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ (วงแหวนปิ่นเกล้า-
พระราม 5) ถ.อัจฉริยะ พัฒนา ม.1 ต.ศาลากลาง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-1154419
มือถือ 086-8981522
Email : yoursmemorybooks@yahoo.com
: pwarunya@yahoo.com
: nonggung2009@hotmail.comทีมงาน yoursmemorybooks


1. วรัญญา เพ็ชรคง
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
ประสบการณ์: เขียนงานวิชาการ งานวิจัยชุมชน ประวัติบุคคล ประวัติบริษัท งานบรรณาธิการและดูแลการผลิตหนังสือมากว่า
10 ปีในกระทรวงสาธารณสุข สนใจการเขียนประวัติบุคคลให้อ่านสนุกและมีสาระเหมือนนิยายคลาสสิกที่ชอบอ่าน
และยังแอบหวังว่าคงจะมีโอกาสเขียนงานชีวประวัติดีๆ ของผู้คนในสังคมไทย เหมือนที่มืออาชีพเขียนกันในต่างประเทศ
จึงตัดสินใจมาทำงานนี้เต็มเวลา และเต็มทั้งตัวและหัวใจ


2. ชาติชาย มุกสง
การศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
- ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์: ทำงานหนังสือตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2540 เขียนสารคดี วิชาการด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ สนใจประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็นพิเศษ ด้วยความเชื่อที่ว่า
“ความทรงจำของคนไทยทุกคนคือประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ที่เราต้องเก็บเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในวันนี้ เพื่อลูกหลานในวันหน้า”


3. รัตนา พงษ์วาณิชย์อนันต์
การศึกษา: นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2538
ประสบการณ์: ทำงานเขียนหนังสือมาโดยตลอดตั้งแต่จบ เริ่มทำงานกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ต่อด้วยเขียนสารคดีจังหวัดของเรา ต้องเดินทางสัมภาษณ์คนเกือบทั่วประเทศ ก่อนจะหันมาทำงานเขียนด้านส่งเสริมพัฒนาการการเลี้ยงดูเด็กตลอด 9 ปีที่ผ่านมา แต่การสัมภาษณ์และเขียนเรื่องราวชีวิตของคนหลายวัยหลายอาชีพคืองานที่ชอบและถนัดที่สุด


4. รุ่งนภา มาประสพ (เจียมรัตนะประทีป)
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ประสบการณ์: เขียนงานวิจัยชุมชนเมื่อครั้งที่เคยทำงานในกระทรวงสาธารณสุข อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร Health&Cuisine, Content Development Executive บริษัทรักลูกเอ็ดดูเท็กซ์จำกัด ทำหน้าที่จัดทำข้อมูลและเขียนบทบรรยาย นิทรรศการ เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร, ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จ.อุดรธานี และปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ (บทความ,คอลัมน์ในนิตยสาร,บทบรรยายวีดิทัศน์และนิทรรศการอื่นๆ) ชอบงานสัมภาษณ์และเขียนประวัติตั้งแต่ตอนทำพิพิธภัณฑ์เพราะความรู้ในการบรรยายในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่มาจาก ความทรงจำของผู้คนในชุมชน


5. ราตรี ปิ่นแก้ว
การศึกษา: - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
- กำลังศึกษาต่อปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์: เขียนงานวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับความตายในสังคมไทย ประวัติบุคคล ประวัติบริษัท และงานบรรณาธิการหนังสือ สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง


6. สิชล มุกสง
การศึกษา: ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549
ประสบการณ์: หลังจบใหม่ๆ ไฟแรง เลยมุทำงานวิจัยชุมชน ลงไปสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้าน จนได้ประวัติชีวิตของผู้คนมาทำความ เข้าใจสังคมไทยพอสมควร และโดยส่วนตัวแล้วสนใจการสัมภาษณ์และเรียบเรียงประวัติบุคคลมากที่สุด


7. อนิษฎา จิตใจดี
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541
ประสบการณ์: คลุกคลีกับธุรกิจการพิมพ์มากว่า 10 ปี เรียนรู้การออกแบบหนังสือและกราฟฟิคดีไซน์จากประสบการณ์การทำงาน จนมีความเชี่ยวชาญ ฝันอยากพิมพ์หนังสือให้ถูกใจทุกคนที่อยากทำหนังสือในรูปแบบที่ตัวเองอยากให้เป็น


8. อมฤต บุญเรืองขาว
การศึกษา: ศิลปกรรมบัณฑิต สาขาออกแบบและตกแต่งภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2542
ประสบการณ์: ออกแบบและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย วาดภาพลายเส้น ภาพพอร์ตเทรต เขียนภาพสีน้ำ สีฝุ่น สีชอล์ค และสีน้ำมัน รวมทั้งสนใจงานวาดภาพประกอบหนังสือเป็นพิเศษ ส่วนงานด้านกราฟฟิคดีไซน์ เป็นการต่อยอดความชอบทางด้าน ศิลปะ