ความทรงจำทุกคนมีคุณค่า อย่าให้
สูญหายไปกับกาลเวลา

มาร่วมกันเก็บเป็นหลักฐานให้กลายเป็นความ
ทรงจำร่วมกันของสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ yoursmemorybooks คือทีมงาน
นักประวัติศาสตร์อาชีพที่มีประสบการณ์เขียน
ประวัติบุคคลและองค์กรมานาน ยินดีช่วยจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ประวัติบุคคล ประวัติ
บริษัท/ องค์กร และหนังสือที่ระลึกโอกาส
พิเศษต่างๆ ด้วยบริการผลิตครบทุกขั้นตอน
(one stop service) สัมภาษณ์-เขียนเนื้อหา
-ถ่ายภาพ- ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม
-พิสูจน์อักษร-จัดพิมพ์ และส่งถึงมือทันใช้งาน

“คุณเอาข้อมูลมาให้เราแล้วรับหนังสือไปแจกได้เลย”การเขียนประวัติบุคคลรูปแบบต่างๆ

1. การเขียนประวัติขนาดยาว
การเขียนประวัติที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตผู้ตายมากนั้น จำเป็นต้องใช้เวลานานในการสัมภาษณ์และเรียบเรียงข้อมูล เหมาะสำหรับงานที่เก็บศพเอาไว้หลายวัน เช่น 100 วัน หรือ 1 ปี ข้อดีของการเขียนประวัติจะมีรายละเอียดประวัติหลายแง่มุมและมีเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับผู้ตายจนผู้อ่านเห็นภาพ เช่น อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด และเรื่องราวที่เขาเข้าไปมีส่วนในประวัติศาสตร์สังคมไทย เป็นต้น จึงเป็นการดีในการเก็บความทรงจำของผู้ตายให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
ดูตัวอย่างที่ 1

2. การเขียนประวัติโดยสังเขป
โดยมากเรามักจะเห็นการเขียนประวัติผู้ตายที่มีแบบฟอร์มที่คุ้นเคยกันดี เหมือนเป็นประวัติย่อหรือโดยสังเขป โดยให้รายละเอียดด้านครอบครัว ชาติกำเนิด ภูมิลำเนา การศึกษาและอาชีพการงาน เกียรติคุณในชีวิต และนิสัยใจคอเพียงสั้นๆ ส่วนมากการเขียนแบบนี้จะเหมาะกับการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในเวลาจำกัดอาจเป็นเพราะไม่ได้ตั้งศพนาน มีเวลา 3-7 วันก็เขียนประวัติได้เลย
ดูตัวอย่างที่ 2-5
ดูตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนประวัติ


ตัวอย่างประวัติบุคคล_001

ตัวอย่างประวัติบุคคล_002

ตัวอย่างประวัติบุคคล_003

ตัวอย่างประวัติบุคคล_004

ตัวอย่างประวัติบุคคล_005
คำไว้อาลัย_001

คำไว้อาลัย_002

คำไว้อาลัย_003

คำไว้อาลัย_004

แบบฟอร์มการเขียนประวัติ