ความทรงจำทุกคนมีคุณค่า อย่าให้
สูญหายไปกับกาลเวลา

มาร่วมกันเก็บเป็นหลักฐานให้กลายเป็นความ
ทรงจำร่วมกันของสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ yoursmemorybooks คือทีมงาน
นักประวัติศาสตร์อาชีพที่มีประสบการณ์เขียน
ประวัติบุคคลและองค์กรมานาน ยินดีช่วยจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ประวัติบุคคล ประวัติ
บริษัท/ องค์กร และหนังสือที่ระลึกโอกาส
พิเศษต่างๆ ด้วยบริการผลิตครบทุกขั้นตอน
(one stop service) สัมภาษณ์-เขียนเนื้อหา
-ถ่ายภาพ- ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม
-พิสูจน์อักษร-จัดพิมพ์ และส่งถึงมือทันใช้งาน

“คุณเอาข้อมูลมาให้เราแล้วรับหนังสือไปแจกได้เลย”
เงื่อนไขการชำระเงิน


แบ่งเป็น 2 งวด
- งวดแรกชำระ 40 % หลังจากตกลงสั่งสินค้า
- งวดสุดท้ายชำระหลังจากที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว


วิธีชำระเงิน


1. ชำระด้วยเงินสดในวันส่งมอบสินค้า
2. ชำระด้วยวิธีการโอนเงิน

ชื่อบัญชี น.ส.วรัญญา เพ็ชรคง
ธนาคาร กสิกรไทย สาขานนทบุรี
เลขที่บัญชี 218-292-4191
ชื่อบัญชี น.ส.วรัญญา เพ็ชรคง
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ติวานนท์
เลขที่บัญชี 382-219-3427
ชื่อบัญชี น.ส.วรัญญา เพ็ชรคง
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ติวานนท์
เลขที่บัญชี 053-026-7756