ความทรงจำทุกคนมีคุณค่า อย่าให้
สูญหายไปกับกาลเวลา

มาร่วมกันเก็บเป็นหลักฐานให้กลายเป็นความ
ทรงจำร่วมกันของสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ yoursmemorybooks คือทีมงาน
นักประวัติศาสตร์อาชีพที่มีประสบการณ์เขียน
ประวัติบุคคลและองค์กรมานาน ยินดีช่วยจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ประวัติบุคคล ประวัติ
บริษัท/ องค์กร และหนังสือที่ระลึกโอกาส
พิเศษต่างๆ ด้วยบริการผลิตครบทุกขั้นตอน
(one stop service) สัมภาษณ์-เขียนเนื้อหา
-ถ่ายภาพ- ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม
-พิสูจน์อักษร-จัดพิมพ์ และส่งถึงมือทันใช้งาน

“คุณเอาข้อมูลมาให้เราแล้วรับหนังสือไปแจกได้เลย”การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ

เป็นการบันทึกความทรงจำที่เจ้าของเรื่องราวยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอาจจะให้คนอื่นเขียนหรือเขียนด้วยตัวของเราเองที่เรียกว่า “อัตชีวประวัติ” มีข้อดีคือข้อมูลจะยังอยู่กับเจ้าของเรื่องสามารถสัมภาษณ์สอบถามได้

นอกจากนี้เจ้าของเรื่องยังสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเลยว่าต้องการให้เขียนหรือไม่เขียนเรื่องใดบ้าง การเขียนประวัติของคนแต่ละคนจะสะท้อนให้เห็นสภาพทางสังคมของเจ้าของประวัติที่สามารถมาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 ตัวอย่างที่ 5