ความทรงจำทุกคนมีคุณค่า อย่าให้
สูญหายไปกับกาลเวลา

มาร่วมกันเก็บเป็นหลักฐานให้กลายเป็นความ
ทรงจำร่วมกันของสังคม เพื่อคนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ yoursmemorybooks คือทีมงาน
นักประวัติศาสตร์อาชีพที่มีประสบการณ์เขียน
ประวัติบุคคลและองค์กรมานาน ยินดีช่วยจัดทำ
หนังสืออนุสรณ์งานศพ ประวัติบุคคล ประวัติ
บริษัท/ องค์กร และหนังสือที่ระลึกโอกาส
พิเศษต่างๆ ด้วยบริการผลิตครบทุกขั้นตอน
(one stop service) สัมภาษณ์-เขียนเนื้อหา
-ถ่ายภาพ- ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม
-พิสูจน์อักษร-จัดพิมพ์ และส่งถึงมือทันใช้งาน

“คุณเอาข้อมูลมาให้เราแล้วรับหนังสือไปแจกได้เลย”การเรียนรู้จากการทำหนังสือประวัติบริษัท

ข้อดีของการทำประวัติบริษัทมีมากมายกว่าที่คุณคิด นอกจากจะมีประโยชน์กับองค์กรที่ทำให้พนักงานรู้จักและชื่นชมกับองค์กรของตนเอง และทำให้พนักงานภูมิใจกับองค์กรที่เขาสังกัดอยู่แล้ว ในส่วนของคนภายนอกหรืออาจเป็นลูกค้าก็ยังมีความสำคัญมากเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดคือสามารถสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทให้ลูกค้ารู้จักได้จากหนังสือ ถ้าเราเขียนให้เขารู้จักเรา ซึ่งว่ากันว่าเป็นการลงทุนราคาถูกกว่าการทำโฆษณาโดยวิธีอื่น และสามารถสร้างความลึกซึ้งตรึงใจได้ดีกว่าและนานกว่าด้วย

ที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันเลย คือว่าการมีหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของบริษัท จะทำให้บริษัทได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหรือธุรกิจของไทย ที่อยู่ในความสนใจศึกษาในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในกระบวนการทำหนังสือครบรอบบริษัทจะมีการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล ถ่ายรูป และให้พนักงานเอารูปมารำลึกถึงความหลังกัน มักจะกลายเป็นโอกาสให้พนักงานที่ทำงานร่วมกันได้มีโอกาสทบทวนความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน หลายกรณีที่มีความขัดแย้งกันอยู่ อาจจะได้รับการคลี่คลาย และทำให้ทั้งพนักงานและผู้บริหารองค์กรได้ทบทวนตนเองไปพร้อมกัน ถือว่าการทำหนังสือครบรอบคุ้มค่าในกระบวนการพอกันกับเมื่อสำเร็จเป็นเล่มหนังสือออกมา

ดังนั้นอย่ามัวลังเลโทรมาปรึกษา yoursmemorybooks ได้เลยว่าจะเริ่มอะไรก่อน

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 ตัวอย่างที่ 5